Nábor malých Orlíků

Pro bližší informace se obracejte na trenéra Mgr. Petra Tomise (tel. 736 452 829). Přihlásit se můžete buď Mgr. Tomisovi nebo využijte přihláškový formulář, který na této stránce naleznete níže.

Oddílové příspěvky

Výši oddílových příspěvků pro jednotlivé věkové kategorie stanovují KLUBOVÉ SMĚRNICE.

Přihláška

Jméno a příjmení:
Pohlaví: chlapec   dívka
Jakou školu dítě navštěvuje: mateřská škola   základní škola
Rok narození:
Jméno zákonného zástupce:
Email:
Telefon:
Poznámka:
(místo pro Vaše vzkazy)

HC Orlová, z.s. se zavazuje využít poskytnutá osobní data pouze ke své vnitřní potřebě. Osobní údaje každého odpovídajícího požívají ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.